Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web ecoclean.space. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi thương hiệu, logo, tài liệu và nội dung trên trang web ecoclean.space đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web ecoclean.space cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sử dụng trang web để sao chép, phân phối hoặc bán bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại.

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Xem chi tiết về việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân trong Chính sách riêng tư của chúng tôi.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ các điều khoản mới nhất mỗi khi sử dụng trang web.