Chính sách bảo mật

Trang web ecoclean.space cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách này mô tả cách thức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web ecoclean.space, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua các biểu mẫu nhập liệu khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng ký nhận bản tin.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thu thập thông tin không định danh về việc sử dụng trang web bằng cách sử dụng các công nghệ để thu thập dữ liệu tự động, chẳng hạn như cookie và web beacon.

  • Cookie: Đây là những tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến máy tính của bạn để nhận dạng và theo dõi truy cập của bạn. Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt nếu không muốn chúng tôi thu thập thông tin này.
  • Web beacon: Đây là các hình ảnh nhỏ được nhúng trong trang web và được sử dụng để thu thập dữ liệu về việc sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm trang web và phục vụ quảng cáo đích danh.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm được yêu cầu, phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của bạn, và gửi thông tin liên quan đến trang web và các khuyến mãi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để phân tích và cải thiện hoạt động của trang web, đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng, và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp luật.

  • Đối tác công nghệ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác công nghệ để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật.
  • Quảng cáo: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với nhà quảng cáo để đưa ra quảng cáo đích danh.