Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của trang web ecoclean.space. Chính sách này giải thích về việc chúng tôi sử dụng cookie và công dụng của chúng. Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo cách được mô tả trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Định nghĩa cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web. Chúng giúp trang web nhận ra thiết bị của bạn và lưu trữ thông tin về các hoạt động trước đó. Cookie có thể được sử dụng để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Tùy chỉnh trang web để phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.
  • Theo dõi việc sử dụng trang web và phân tích dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Cung cấp các chức năng xã hội và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động của người dùng trên trang web.

3. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: cookie cần thiết và cookie không cần thiết. Cookie cần thiết là những cookie cần thiết cho hoạt động cơ bản của trang web. Cookie không cần thiết là những cookie được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn có quyền chọn không chấp nhận cookie không cần thiết.

4. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể chọn từ chối hoặc xóa cookie. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số chức năng có thể không hoạt động.